Eiskalt
6 members on the ranking
117.5 level average
#1TotoUG#8Thief120
#2Chubalu#16Thief119
#3Zobeline#40Archer117
#4zobel110#41Archer117
#5RuppiASC#68Magician116
#6HypO#70Thief116